ablactation

1- Sütten kesme; bebeği memeden kesme; ablaktasyon. 2- Sütten kesilme,… devamı ablactation