milk abscess

Emzirme döneminde me­mede oluşan apse; süt apsesi,