superdistention

Aşırı gerilme; aşırı şişme; süperdistansiyon.