sulfurous

1- Kükürt içeren; kükürtlü; sülfüröz. 2- Kükürt gibi; kükürde benzeyen,