sulphuric acid

Sülfürik asit. Bk. sulfuric acid.

sulfuric acid

Yakıcı özellik taşıyan renksiz bir asit; sülfürik asit.