sulphur

Sülfür. Bk. sulfur.

sulfur-35

bir sülfür (kükürt) radyoizotopu (Bazı metabolik süreçlerin incelenmesinde radyoaktif izleyici… devamı sulfur-35