sulfisoxazole

Üriner sistem enfeksiyonları, sistemik enfeksiyonlar, akut orta kulak iltihabı, trahom… devamı sulfisoxazole