sulfide

Kükürdün diğer bir elementle oluşturduğu bileşik; kükürt bileşiği; sülfid.