subclavian steal syndrome

Arteria subclavia‘nın proksimal bölümündeki tıkanma nedeniyle, arteria vertebralis‘ten -beyin kan… devamı subclavian steal syndrome