xiphodynia

Sternum’un alt ucunda hissedilen ağrı; ksifodini.

xiphodidymus

Ksifodidimus. Bk. xiphopagus

xiphopagus

Stemum’larının alt kısımlarından birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi; ksifopagus.