aminophylline

Bronşiyal astım tedavisinde ağızdan, parenteral (intramüsküler, intravenöz) ya da rektal… devamı aminophylline