arteria gastrica sinistra

Truncus coeliacus’dan ayrılıp, mide küçük kurvaturu’nun üst bölümü ve kardiya… devamı arteria gastrica sinistra