arhigosis

Soğuğu algılayamama; soğuğu hissetme yeteneğinin bulunmayışı; arigoz.