hypernatremia

Kanda sodyum miktarının aşırı artışı; hipernatremi.

hyponatremia

Kanda sodyum miktarının ileri derece azalışı; hiponatremi.