hypernatremia

Kanda sodyum miktarının aşırı artışı; hipernatremi.

hyponatremia

Kanda sodyum miktarının ileri derece azalışı; hiponatremi.

electrolyte

1 – Suda veya diğer bir çözücüde, molekülleri elektrik yüklü… devamı electrolyte