sclerectasia

Sklera’nın, belli bir kısmında öne doğru aşırı bombelik gösterişi; sklerektazi.