dyskaryosis

Hücrelerin sitoplazmaları normal olmasına karşın çekirdeklerinde anormal değişiklikler (koyu boyanma,… devamı dyskaryosis