synchiria

Sağ veya sol tarafa yönelik herhangi bir uyartının, vücudun her… devamı synchiria