Fredrickson classification

Plazma lipoproteinlerinin elektroforetik davranışlarına göre, hiperlipoproteinemi’lerin sınıflandırılması; Fredrickson sınıflaması

biotaxis

(G.): 1- Canlı organizmaların sistematik olarak sınıflandırılması; biyotaksis. Bk. taxonomy:… devamı biotaxis