cyllosis

Ayakta herhangi bir şekil bozukluğu; özellikle yumru ayak; silloz.