sphygmocardiograph

Nabız ve kalp atımlarını birlikte -çizelge halinde- kaydeden alet; sfigmokardiyograf.

sphygmocardiogram

Sfigmokardiyograf aracılığıyla elde edilen çizelge; sfigmokardiyogram.