sphygmography

Nabız dalgalarının sfigmograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi; sfigmografi.

sphygmograph

Nabız dalgalarını çizelge halinde kaydeden alet; sfigmograf.

sphygmogram

Sfigmograf aracılığı ile elde edilen çizelge; nabız eğrisi; sfigmogram.