quinacrine hydrochloride

Giardiyaz, sestodiyaz ve malarya (sıtma) tedavisinde ağızdan tablet şeklinde kullanılan… devamı quinacrine hydrochloride