gonococcemia

Gonokokların kana geçmesi; gonokok septisemisi; gonokoksemi.

Acinetobacter

Gram-negatif bir bakteri grubu (Bu grup bakteriler, -esas etken olmaksızın-… devamı Acinetobacter