sensorimotor area

Beyin korteksindeki motor alan ile duyusal (sensory) alana birarada verilen… devamı sensorimotor area