posthemorrhage

1- Bir kanamayı izleyen ikinci kanama; posthemoraji. 2- Sekonder kanama.… devamı posthemorrhage