psoriasiform

Psoryaz (sedef hastalığı)’a benzeyen; sedef hastalığını andıran; psoryaziform.