quotient

Bir miktarın, diğer bir miktara bölünmesiyle elde edilen sayı; bölüm… devamı quotient