hyalin

Dokuda dejenerasyon sonucu oluşan saydam bir madde; hiyalin.