Sarcina

(L.): Gram pozitif, anaerop, yuvarlak bir bakteri cinsi; Sarsina (Küpe… devamı Sarcina