Boeck’s disease

Boeck hastalığı. Bk. sarcoidosis

Schaumann’s disease

Schaumann hastalığı. Bk. sarcoidosis

Besnier-Boeck-Schaumann syndrome

Besnier-Boeck-Schaumann sendromu. Bk. sarcoidosis