Boeck’s disease

Boeck hastalığı. Bk. sarcoidosis

Schaumann’s disease

Schaumann hastalığı. Bk. sarcoidosis