bouton d’Orient

Şark çıbanı. Bk. furunculus orientalis.