abstinence

Kendini tutma; uzak durma; belli bir yiyecekten, içkiden veya cinsel… devamı abstinence

abstention

Sakınma; kendini tutma; nefsine hakim olma; abstansiyon.