right heart failure

Sağ atriyum veya sağ ventrikül’den kan akımının engelle karşılaşması ya… devamı right heart failure