bile duct

Safra kesesi kanalının genel adı bölüm bölüm özelleşmiş isimleri bulunur:… devamı bile duct

sphincter of common bile duct

Ana safra kanalı sfinkteri. Bk. musculus sphincter ductus choledochi