Ross’ cycle

Plasmodium malariae’nın, sivrisinek içinde geçirdiği gelişim devresi; Ross siklüsü.