purpura rheumatica

Deri üzerindeki yaygın kanama odaklanna eklemlerde ağrı ve şişme gibi… devamı purpura rheumatica