Riedel’s lobe

Karaciğerin sağ ucundaki dil şeklinde küçük uzantı; Riedel lobu

appendicular lobe

Apendiküler lob. Bk. Riedel’s lobe