resection

Organ veya oluşumun bir bölümünü ya da tümünü ameliyatla kesip… devamı resection