retrolental fibroplasia

Prematüre bebeği canlandırma amacıyla yüksek yoğunlukta oksijen verilişinin sebep olduğu,… devamı retrolental fibroplasia