relaxation

1- Gerilimin azalması; gevşeme; rölaksasyon; relaksasyon. 2- Bir organda normal… devamı relaxation