rectouterine hematocele

Douglas boşluğunda kan toplanması ile oluşan şişlik; rektouterin hematosel