fundoplication

Gastroözofageal reflü tedavisinde uygulanan bir ameliyat şekli; fundoplikasyon.

chaiasia

sfinkter gevşemesi; özellikle -gastro özofageal regürjitasyon’a sebep olmak üzere- kardiyak… devamı chaiasia