labelling

Herhangi bir metabolik süreci izleme amacıyla, farmasötiğe ya da doğal… devamı labelling

label

Bir farmasötik ya da doğal kimyasal maddeye bağlanmış izleyici madde,… devamı label

sulfur-35

bir sülfür (kükürt) radyoizotopu (Bazı metabolik süreçlerin incelenmesinde radyoaktif izleyici… devamı sulfur-35