iron-59

İron-55 gibi kullanılan diğer bir radyoaktif demir izotopu,