QRS wave

QRS dalgası. Bk. QRS complex.

J wave

Elektrokardiyogram’da, QRS kompleksi ile S-T segmentinin birleşme yerinde oluşan defleksiyon;… devamı J wave