T wave

Elektrokardiyogram’da, kalp karıncıklarının repolarizasyonunu yansıtan -pozitif, negatif ya da bifazik-… devamı T wave

QRS wave

QRS dalgası. Bk. QRS complex.

J wave

Elektrokardiyogram’da, QRS kompleksi ile S-T segmentinin birleşme yerinde oluşan defleksiyon;… devamı J wave