Riegel’s pulse

Soluk veriş esnasında dolgunluğunu kısmen kaybeden nabız; Riegel nabzı.

Quincke’s pulse

Quincke nabzı. Bk. capillary pulse.