pinocyte

Sıvı damlacıklarını, içine alabilme özelliği gösteren hücre; sıvı yutucu hücre;… devamı pinocyte