particle

Daha küçüğüne bölünemeyen en ufak parça; parçacık; tanecik; partikül

beta particle

Radyoaktif atom çekirdeğinden parçalanma sonucu yayılan elektron veya pozitron; beta… devamı beta particle

viral particle

Viral partikül. Bk. virion