paralytic abasia

Bacak kaslarındaki felce bağlı yürüyememe hali; paralitik abazi.

Erb-Charcot disease

Erb-Charcot hastalığı. Bk. cerebral spastic infantile paralysis